loading...

این وب سایت چه کار میکند

این صفحه به هدف آگاهی دهی و ثبت و نشان دادن آزار و اذیت های جنسی که بانوان در محیط های تحصیلات عالی مواجه میشوند ایجاد گردیده است. این صفحه نتایج بدست آمده از راپورهای بانوان توسط موبایل اپلیکیشن مختص این کار را به نمایش میگذارد تا این پدیده منفی کمتر و یا از میان برود. برا راپور و شکایت به بخش دانلود اپلیکیشن رفته و آنرا دانلود و روی موبایل تان نصب کنید و ما را از شکایت و گزارش تان مطلع سازید.

Fjords
دست اندازی
Forest
دشنام دادن و تمسخر
Northern Lights
متلک انداختن
Mountains
درخواست نامشروع از سوی استاد

بررسی وضعیت شکایات بصورت گراف

safe university

اپلیکیشنی برای ثبت آزار و اذیت جنسی بانوان در مراکز تحصیلات عالی

اپلیکیشن موبایل safe university با محیطی ساده و طراحی گیرا به شما این اجازه را میدهد تا به راحتی شکایات و آزار و اذیت هایی را که در محیط های علمی و درسی تان در مراکز تحصیلات عالی مواجه میشوید و یا مشاهده میکنید را ثبت و اعلام نمایید

android
Safe University

تصاویری از محیط اپلیکیشن

این اپلیکیشن را با دوستان و هم صنفی های تان شریک بسازید و شکایات تان را ثبت نمایید

safe univeristy safe univeristy

این اپلیکیشن چگونه کار میکنید و فواید آن چیست ؟

این اپلیکیشن به گونه ای ساده شکایات و روایت های ناگفته شما و همچنین چشم دیدهای تان از پدیده ی آزار و اذیت جنسی بانوان در مراکز تحصیلات عالی را برای همگان بازگو نموده و در اخیر میزان و نوع آزار واذیت ها را بررسی و گزارش های مفصلی را ایجاد و در اختیار همگان به خصوص مراجع مربوطه قرار میدهد. شما به راحتی بدون اینکه هیچ هویتی از شما ثبت گردد میتوانید حرف ها و شکایاتتان را ثبت و به گوش همگان برسانید.
این اپلیکیشن برای شروع موارد ذیل را بررسی مینماید:

  • محل آزار و اذیت
  • نوعیت آزار و اذیت در محیط تحصیلی
  • متن شکایت و چشم دید شما
download

Download Safe University App today!

safe university

نظرات و پیشنهاداتتان را با ما شریک سازید

Your message has been sent successfully.

Please fill the fields